• Čačak, Svetog Save 8/2
  • Pon - Pet: 09:00 - 20:00

COVID 19 – Informacije

Poštovani pacijenti,

Pandemija izazvana COVID-19 virusom, predstavlja ogroman izazov u zaštiti zdravlja na globalnom nivou. Svedoci smo, velikog broja obolelih i u našoj zemlji. U cilju preventivnog delovanja i sprečavanja potencijalnog širenja zaraze izazvane COVID-19 virusom, vraćanja uslova da pacijenti dobiju potreban stomatološki tretman, i normalizacije rada Stomatološke ordinacije MAJA DENTAL CARE, obaveštavamo Vas o merama zaštite koje primenjujemo, i o pravilima koje morate ispoštovati prilikom posete našoj ordinaciji, sa ciljem da sačuvamo zdravlje svih nas.

Zakazivanje termina u Stomatološkoj ordinaciji MAJA DENTAL CARE

Zakazivanje termina u Stomatološkoj ordinaciji MAJA DENTAL CARE je obavezno – zakazivanje možete izvršiti na brojeve telefona 064 840 3040 ili 065 8500 720 ili OnLine na www.maja.rs

Zakazivanje je obavezno kako bi se optimizovao broj prisutnih osoba u prostorijama ordinacije i minimizirao istovremeni broj osoba u ordinaciji.

Prilikom zakazivanja pacijenti će dobiti informacije o pripremama koje je neophodno napraviti pre dolaska u ordinaciju kao i o postupku samoprocene ličnog zdravstvenog stanja. Najvažnija pitanja prilikom samoprocene su:

  • Da li ste u poslednjih 14 dana imali kontakt sa osobama koje su COVID-19 pozitivne?
  • Da li ste u poslednjih 14 dana imali kontakt sa osobama koje su u izolaciji ili karantinu zbog COVID-19 virusa?
  • Da li ste u poslednjih 14 dana imali neke od sledećih simptoma – povišena telesna temperatura, kašalj, kijanje, dijareja ili bilo koji drugi simptom gripa?

Molimo pacijente da na zakazane termine ne dolaze u pratnji (osim roditelja i dece i osobama kojima je pratnja neophodna) kako bi minimizirali broj istovremeno prisutnih osoba u ordinaciji.

Vremenski okviri za tretman pacijenata su produženi, kako bi pacijenti imali vremena da napuste ordinaciju pre dolaska novih pacijenata, a osoblje ordinacije imalo vremena za potpunu dezinfekciju svih površina pre dolaska novog pacijenta

Dolazak i boravak u Stomatološkoj ordinaciji MAJA DENTAL CARE

Molimo pacijente da na zakazane termine dolaze pravovremeno, ne prerano, kako bi se minimizovao broj istovremeno prisutnih osoba u ordinaciji.

Na ulazu u ordinaciju su istaknute mere i uputstva kojih se pacijenti i posetioci ordinacije moraju pridržavati.

Na oglasnim tablama i info monitorima u ordinaciji će biti istaknute mere i uputstva koji se pacijenti i posetioci ordinacije moraju pridržavati tokom boravka u ordinaciji, kao i uputstva za korišćenje sredstava za dezinfekciju koja su naraspolaganju pacijentima i posetiocima ordinacije.

Molimo pacijente da u ordinaciju dolaze sa zaštitnim maskama i rukavicama.

Po dolasku u ordinaciju osoblje ordinacije će pacijenta uputiti u higijenske mere koje je neophodno sprovesti neposredno po ulasku u ordinaciju (pranje ruku, dezinfekcija ruku,…).

Pacijenti su u obavezi da ispune upitnik za procenu rizika koji će im biti dat prilikom dolaska u ordinaciju.

Osoblje ordinacije zadržava pravo, da u zavisnosti od odgovora datih u upitniku za procenu rizika ili na osnovu vidljivih simptoma otkaže pacijentu termin.

Raspored sedenja u čekaonici je izmenjen kako bi se postigla mera socijalnog distanciranja. Iz čekaonice su privremeno uklonjeni časopisi, knjige i druga sredstva za animaciju a koja su teška za dezinfekciju i mogu biti potencijalni rizik za prenošenje zaraze.

Ritam provetravanja je prilagođen aktuelnoj situaciji.

Stomatološka Intervencija

U Stomatološkoj ordinaciji MAJA DENTAL CARE od osnivanja važi princip – JEDAN PACIJENT – JEDNA ORDINACIJA, čime se smanjuje rizik od prenosa bilo koje infekcije i garantuje privatnost pacijenata.

Osoblje Stomatološke ordinacije MAJA DENTAL CARE je opremljeno zaštitnim maskama, vizirima, rukavicama i osposobljeno za rad u uslovima povećanog rizika od zaraze.

Maksimizovana je upotreba pratećeg materijala za jednokratnu upotrebu – zaštitne komprese za pacijente.

U toku intervencije, pacijent je dužan da prati instrukcije stomatologa i ograniči dodirivanje bilo kojih površina u ordinaciji.

Dok su u ordinaciji, svi saradnici Stomatološke ordinacije MAJA DENTAL CARE (stomatološki tehničari, asistenti, …) dužni su da primenjuju iste standarde i mere zaštite kakve provodi i osoblje ordinacije.

Definisane mere i pravila ostaju na snazi dok se drugim uputstvom ne promene ili otkažu.

Pozivamo pacijente da imaju razumevanja za mere koje primenjujemo u Stomatološkoj ordinaciji MAJA DENTAL CARE, cilj nam je da zajednički sa pacijentima pomognemo u smanjenju rizika od širenja zaraze virusom COVID-19. Istovremeno, osoblje ordinacije će dati svoj maksimum da se prilikom boravka u ordinaciji osećate bezbedno i komforno koliko god aktuelni uslovi dozvoljavaju.

Svim pacijentima, saradnicima i prijateljima želimo dobro zdravlje!

Dr Marija Vasić