• Čačak, Svetog Save 8/2
  • Pon - Pet: 09:00 - 20:00

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja sajta www.maja.rs

Korišćenjem web sajta www.maja.rs prihavate da ste upoznati sa ovim uslovima korišćenja i da sajt www.maja.rs i sve sadržaje sa sajta www.maja.rs koristite po sopstvenoj želji i na sopstvenu odgovornost.

Web sajt www.maja.rs je u vlasništvu Stomatološke ordinacije MAJA DENTAL CARE, u daljem tekstu MAJA DENTAL CARE. Web sajt www.maja.rs sadrži informacije o Stomatološkoj ordinaciji MAJA DENTAL CARE, o uslugama koje MAJA DENTAL CARE pruža korisnicima svojih usluga, te linkove ka društvenim mrežama i web sajtovima trećih lica, za čiji sadržaj MAJA DENTAL CARE ne snosi nikakvu odgovornost.

Sadržaj na sajtu www.maja.rs je prvenstveno informativnog karaktera. MAJA DENTAL CARE posvećuje maksimalnu pažnju tačnosti podataka objavljenih na sajtu www.maja.rs, ali zadržavamo mogućnost pojave greške, te molimo sve posetioce sajta www.maja.rs da se dodatno informišu o svim detaljima sa sajta www.maja.rs tako što će direktno kontaktirati osoblje Stomatološke ordinacije MAJA DENTAL CARE putem telefona ili e-maila. Kontakt podaci se mogu naći na KONTAKT strani web sajta www.maja.rs.

Korišćenjem web sajta www.maja.rs, posetilac sajta, odnosno korisnik sajta www.maja.rs prihvata:

Sve poznate i nepoznate rizike koji nastaju korišćenjem web sajta www.maja.rs

Da sadržaj sajta www.maja.rs koristi isključivo za svoje lične, informativne, nekomercijalne i neprofitabilne potrebe. Stomatološka ordinacija MAJA DENTAL CARE se u potpunosti odriče svake odgovornosti, koja na bilo koji način može nastati ili je nastala ili je na bilo koji način vezana za korišćenje web sajta www.maja.rs. Stomatološka ordinacija MAJA DENTAL CARE se odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu koja može nastati ili je nastala posetiocu sajta www.maja.rs, odnosno korisniku sajta www.maja.rs ili bilo kojem trećem licu u vezi sa korišćenjem web sajta www.maja.rs.

Sve informacije, podaci, fotografije, tabele i dokumenti objavljeni na web sajtu www.maja.rs mogu se koristiti samo za individualne potrebe posetioca web sajta www.maja.rs, odnosno korisnika usluga web sajta www.maja.rs uz poštovanje svih vlasničkih i autorskih prava iprava trećih lica. Informacije, podaci, fotografije, tabele,dokumenti I sav ostali sadržaj sa web sajta www.maja.rs ne mogu se koristiti u bilo koje druge svrhe bez prethodnog pismenog pristanka Stomatološke ordinacije MAJA DENTAL CARE, ili na bilo koji način koji može uzrokovati bilo kakvu štetu Stomatološkoj ordinaciji MAJA DENTAL CARE, posetiocu web sajta www.maja.rs, korisniku usluga web sajta www.maja.rs ili bilo kojem drugom trećem licu.

Web sajt www.maja.rs povremeno za svoje ispravno funkcionisanje koristi tzv. kolačiće (izvorni naziv Cookies). Kolačići predstavljaju podatke I promenljive koje web sajt privremeno ili trajno postavlja na računar ili pametni uredjaj posetioca sajta, radi ostvarivanja nekih funkcionalnosti sajta. Kolačići koje koristi web sajt www.maja.rs služe isključivo za realizaciju funkcionalnosti web sajta u datoj formi. Za funkcionalnost web sajta www.maja.rs Stomatološka ordinacija MAJA DENTAL CARE koristi proizvode, softverska rešenja I usluge trećih lica I nije odgovorna za kolačiće koje eventualno kreiraju rešenja trećih lica, kao ninza eventualnu štetu koju mogu prouzrokovati rešenja trećih lica a u vezi sa korišćenjem web sajta www.maja.rs.

OnLine zakazivanje i Zaštita ličnih podataka

Web sajt www.maja.rs ne sakuplja automatski nikakve podatke o posetiocima, odnosno korisnicima usluga web sajta www.maja.rs. Web sajt www.maja.rs prati statistiku posećenosti sajta upotrebom alata trećih lica, za čiji način funkcionisanja I obim prikupljanja podataka o posetama web sajtu www.maja.rs Stomatološka ordinacija MAJA DENTAL CARE nije ni na koji način odgovorna.

Na web sajtu www.maja.rs je instalirano softversko rešenje za OnLine zakazivanje termina u Stomatološkoj ordinaciji MAJA DENTAL CARE. Posetioci web sajta www.maja.rs , ovo rešenje koriste po sopstvenoj želji I na sopstvenu odgovornost. Lični podaci koje posetioci web sajta www.maja.rs ostavljaju kroz ovo rešenje se daju na dobrovoljnoj bazi i koristiće se samo za direktnu komunikaciju sa posetiocem sajta. Stomatološka ordinacija MAJA DENTAL CARE za usluge čuvanja podataka koristi usluge vodećih svetskih kompanija iz ove oblasti i maksimalnu pažnju posvećuje zaštiti ličnih podataka posetilaca web sajta www.maja.rs.

Web sajt www.maja.rs nije ni u kakvoj vezi sa medicinskim podacima korisnika usluga Stomatološke ordinacije MAJA DENTAL CARE.

Lične podatke ostavljene na web sajtu www.maja.rs Stomatolška ordinacija MAJA DENTAL CARE neće proslđivati, prodavati niti na bilo koji način učiniti dostupnim trećim licima.

Ostali uslovi, napomene i definicije

Svi uslovi dati za web sajt www.maja.rs važe I za upotrebu ostalih digitalnih resursa Stomatološke ordinacije MAJA DENTAL CARE – Facebook strane, Google profila, I ostalih.

Posetilac web sajta www.maja.rs odnosno korisnik usluga web sajta www.maja.rs je svako lice koje posredstvom bilo koje platforme (računar, telefon, tablet,…), direktno ili posredno dodje na bilo koji deo web lokacije www.maja.rs.