• Čačak, Svetog Save 8/2
  • Pon - Pet: 09:00 - 20:00

Odontofobija – Strah od zubara

Strah od zubara - Odontofobija

Stomatologija je veoma bitna grana medicine koja je zbog socioekonomskog statusa ili straha često zanemarena. Prema nekim istraživanjima čak 75% odraslog stanovništva ima strah od zubara, dok 10% pati od odontofobije.

Odontofobija predstavlja stanje izražene anksioznosti ili straha. Veoma je rasprostranjena kako u mlađoj, tako i u starijoj populaciji. Uglavnom je povezana sa traumatičnim iskustvom u stomatološkoj ordinaciji.  Većina navodi bol kao glavni uzrok straha. Takođe, strah od nepoznatog, zvukova, mirisa, priče koje su čuli od članova porodice ili prijatelja, ali ponekad i nema konkretnog razloga. 

Simptomi odontofobije su različiti. Variraju od blagih oblika anksioznosti do veoma izraženih paničnih napada koji se mogu završiti hospitalizacijom. Konstantno izbegavanje i odlaganje stomatoloških poseta, nervoza prilikom razmisljanja o intervenciji, drhtanje, znojenje, napetost mišića mogu ukazati na postojanje odontofobije. 

Lečenje odontofobije je kompleksno i individualno. Postoje različiti modaliteti lečenja koja se primenjuju u zavisnosti od uzroka. Najčešća terapija jeste upravo odlazak kod stomatologa. Počnite zakazivanjem konsultacije, upoznavanjem sa stomatologom i ordinacijom, gledanjem slika i filmova. U dogovoru sa stomatologom započnite lečenje gradacijski, od manjih i lakših intervencija ka složenijim. Nemojte praviti velike pauze između poseta.  

Strah od zubara se neće prevazići izbegavanjem stomatoloških intervencija, već aktivnim pokušavanjem savladavanja straha, odabirom dobrog zubara, postavljanjem pitanja i dobijanjem odgovora, savetovanjima i edukacijom. 

dr_milica_ognjanovic 150x150

Autor

Dr Milica Ognjanović

Dr Milica Ognjanović je 2017. godine diplomirala na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, odsek Stomatologija. Pripravnički staž je obavila u Zavodu za stomatologiju Kragujevac. Nakon toga je položila državni ispit u Aprilu 2018.godine. Od jula 2018. godine radi u privatnoj stomatološkoj praksi kao polivalentni stomatolog. Usavršava se na stručnim kongresima i kursevima. Član je Stomatološke komore Srbije. Posvećena, pouzdana i profesionalna sa pacijentima. Autor je više edukativnih tekstova iz oblasti stomatologije koje možete pročitati na BLOG strani našeg Internet sajta.

-